×

ჩინური ენის საერთაშორისო გამოცდის ტესტები (HSK1-HSK6)
(გამოცდებზე გამოყენებული ვარიანტები)

HSKK ზეპირი გამოცდის ნიმუშებს იხილავთ ბმულზე


HSK1_დონე 1

ვარიანტი 1 🔸 გადმოწერა 
ვარიანტი 2 🔸 გადმოწერა 
ვარიანტი 3 🔸 გადმოწერა 
ვარიანტი 4 🔸 გადმოწერა 
ვარიანტი 5 🔸 გადმოწერა 

HSK2_დონე 2
ვარიანტი 1 🔸 გადმოწერა 
ვარიანტი 2 🔸 გადმოწერა 
ვარიანტი 3 🔸 გადმოწერა 
ვარიანტი 4 🔸 გადმოწერა 
ვარიანტი 5 🔸 გადმოწერა 

HSK3_დონე 3
ვარიანტი 1 🔸 გადმოწერა 
ვარიანტი 2 🔸 გადმოწერა 
ვარიანტი 3 🔸 გადმოწერა 
ვარიანტი 4 🔸 გადმოწერა 
ვარიანტი 5 🔸 გადმოწერა 
ვარიანტი 6 🔸 გადმოწერა 
ვარიანტი 7 🔸 გადმოწერა 
ვარიანტი 8 🔸 გადმოწერა 
ვარიანტი 9 🔸 გადმოწერა 
ვარიანტი 10 🔸 გადმოწერა 

HSK4_დონე 4
ვარიანტი 1 🔸 გადმოწერა 
ვარიანტი 2 🔸 გადმოწერა 
ვარიანტი 3 🔸 გადმოწერა 
ვარიანტი 4 🔸 გადმოწერა 
ვარიანტი 5 🔸 გადმოწერა 
ვარიანტი 6 🔸 გადმოწერა 
ვარიანტი 7 🔸 გადმოწერა 
ვარიანტი 8 🔸 გადმოწერა 
ვარიანტი 9 🔸 გადმოწერა 
ვარიანტი 10 🔸 გადმოწერა 

HSK5_დონე 5
ვარიანტი 1 - ტესტი 🔸 გადმოწერა 
ვარიანტი 1 - მოსასმენი ნაწილი 🔸 გადმოწერა 
ვარიანტი 1 - პასუხების ფურცელი 🔸 გადმოწერა

HSK6_დონე 6
ვარიანტი 1 - ტესტი 🔸 გადმოწერა 
ვარიანტი 1 - მოსასმენი ნაწილი 🔸 გადმოწერა 

ვარიანტი  1 - წერითი ნაწილი 🔸 გადმოწერა

ვარიანტი 1 - პასუხების ფურცელი 🔸 გადმოწერა